بزرگنمایی 1.75 میلیارد دلار جمع شده است. مورگان استنلی می گوید خیابان خیلی خرس است.

اندازه متن

منبع: https://www.barrons.com/articles/zoom-raised-1-75b-morgan-stanley-says-the-st-is-to-to-doar-ish-51610568346؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo