پالانتیر برای فروش توسط سیتی تنزل رتبه داد

فن آوری های Palantir
PLTR ،
-2.60٪
توسط Citi فروخته شد تا از خنثی بفروشد ، اگرچه هدف قیمت آن از 15 دلار به 10 دلار افزایش یافت. وی افزود: "پس از افزایش 150 + درصدی سهام از زمان ثبت نام مستقیم در ماه سپتامبر ، ما معتقدیم سهام با انقضا قفل در آینده و کاهش رشد مورد انتظار در معرض خطر قرار دارد. به طور خاص ، ما خطر انعقاد قراردادهای مربوط به COVID-2021 را می بینیم ، که احتمالاً در 19H2 تا 21 تبدیل به بادگیر می شوند. " آنها همچنین نگرانی در مورد تجارت تجاری آن را پرچم گذاری کردند. پالانتییر روز چهارشنبه با قیمت 2022 دلار بسته شد.

منبع: https://www.marketwatch.com/story/palantir-downgraded-to-s-bell-citi-2021-01-14؟siteid=yhoof2&yptr=yahoo